top of page

חברות בעמותה

הצטרפות לעמותה:
1. בעלות 10 שנות ניסיון מקצועי ו/או יחד עם השכלה רלוונטית.
2. נשים עם ניסיון מקצועי/אקדמי במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי בביטחון לאומי/עוסקות וחוקרות מדיניות חוץ ודיפלומטיה ציבורית, חוסן לאומי ואת חזיתות העתיד.
3. נשים מחויבות לערכי פורום דבורה.

*ההצטרפות מותנית באישור של ועדת קבלה/חברות

 

חברות בעמותה מקנה:  

  • שייכות לקבוצת שוות

  • מפגשים ופעילויות ייחודיות לחברות העמותה בלבד

  • השתתפות בצוותי משימה

  • אפשרות ליזום ולהוביל תוכניות ופעילויות עבור הפורום

  • הזמנות לאירועים

  • הכשרות ייעודיות

  • גישה לתוכן ייחודי

  • יכולת לבחור את חברות הוועד המנהל ויכולת להיבחר לוועד המנהל

דמי חברת עמותה: 25-50 חודשי (או בתשלום שנתי בודד - 300-600 ש"ח)

Screen Shot 2021-10-27 at 11.18_edited.jpg

פורום דבורה במספרים

מעל 760 חברות קהילה בפייסבוק

150 חברות פורום דבורה 2.0

193 חברות עמותה

bottom of page