קבינט הקורונה

Image-empty-state.png

חברות פורום דבורה קוראות לממשלה לשנות את הרכב קבינט הקורונה כך שנשים תיקחנה בו חלק פעיל. דבר זה עולה בקנה אחד עם החוק הישראלי המחייב שיתוף נשים בתהליכים לאומיים ופסיקת בג"צ בעתירה לייצוג נשים בצוות המל"ל. אנו רואות חשיבות רבה ביצירת פורום מגוון מגדרית המבטא ייצוג הולם יותר של החברה ותורם לטיוב תהליך קבלת ההחלטות ולטיוב ההחלטות עצמן.

Button