קבינט הקורונה

חברות פורום דבורה קוראות לממשלה לשנות את הרכב קבינט הקורונה כך שנשים תיקחנה בו חלק פעיל. דבר זה עולה בקנה אחד עם החוק הישראלי המחייב שיתוף נשים בתהליכים לאומיים ופסיקת בג"צ בעתירה לייצוג נשים בצוות המל"ל. אנו רואות חשיבות רבה ביצירת פורום מגוון מגדרית המבטא ייצוג הולם יותר של החברה ותורם לטיוב תהליך קבלת ההחלטות ולטיוב ההחלטות עצמן.

©2021 by Forum Dvorah