InclusiveSecurity-logo-spark.png
1325-woman_peace_security.jpg

רקע

הפורום הוקם לראשונה בשנת 2009 בתמיכת המכון האמריקאי "The Institute for Inclusive Security“, במטרה לקדם את שילובן של נשים בתהליכי קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי ובתהליכי משא ומתן לשלום, ברוח החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, המדגישה את חשיבות השתתפותן והשתלבותן של נשים בכל המאמצים לשמירה ולקידום השלום והביטחון. 

 

הפורום מייצר רשת של נשים מובילות בישראל בתחומי הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ ותומך בפיתוח הדור הבא של מנהיגות בקרב נשים צעירות בתחומים אלה.

בשנת 2015 פורום דבורה נרשמה כעמותה ישראלית (מספר עמותה 580604585).  

 

אנו עמותה אל-מפלגתית ללא כוונת רווח שנועדה לקדם שילוב של נשים בתחום הביטחון ומדיניות החוץ במדינת ישראל באמצעות יצירת רשת של נשים מקצועיות בתחומים אלה.

 

מדובר בעמותה ייחודית מבחינת מטרותיה ומאפייניהן של המשתתפות בה, המגיעות ממגוון דעות ורקעים, כאשר המכנה המשותף הוא העיסוק בתחום הביטחוני והמדיני.

הפורום נקרא על שמה של הנביאה המקראית דבורה: מנהיגה, שופטת, יועצת, לוחמת, ומשוררת - אישה יוצאת דופן בזמנה, המשמשת מודל לחיקוי ומקור השראה עד עצם היום הזה.

דבורה הנביאה של מארק שאגאל

החזון שלנו

החזון שלנו הינו ייצוג שוויוני לנשים במוקדי קבלת החלטות בנושאים ביטחוניים-מדיניים, בממסד הביטחוני-מדיני הישראלי ובשיח הציבורי, על בסיס ההבנה כי יש בכך כדי לתרום לביטחון הלאומי של ישראל.

פורום דבורה מספק פלטפורמה ארגונית מרכזית לנשים מובילות בישראל לפעול למען דמוקרטיה יציבה ומאוזנת יותר מבחינה מגדרית, ולקדם חברה שוויונית ומכלילה יותר, שאינה נשלטת רק על ידי גברים ומתוך ראייה מיליטריסטית.

 

פורום דבורה פועל להכללת נשים בוועדות רשמיות העוסקות בסוגיות של מדיניות חוץ וביטחון, לרבות בנושאים שנוגעים למעמדן וקידומן של נשים בצה"ל ובמערכת הביטחון, וכן לשילוב נשים בדיונים אקדמיים, כנסים, פאנלים מקצועיים ובתקשורת הישראלית בנושאי ביטחון בארץ ובעולם. הפורום פועל מתוך שותפות עם גורמים מתוך הכנסת, הממשלה וארגונים אזרחיים; זאת, מנקודת המבט כי השתתפותן של נשים תורמת לפיתוח ולהעשרת השיח הביטחוני והמדיני הישראלי. 

פורום דבורה הינו חבר בוועדה המייעצת לנאט"ו בנושא נשים, שלום ובטחון. 

אנו גאות להיות חלק מהוועד המייעץ של ארגוני חברה אזרחית לנאט"ו בענייני נשים, שלום וביטחון - Civil Society Advisory Panel (CSAP) on Women Peace and Security to NATO.

הבחירה בפורום התקבלה פה אחד על ידי נציגי המדינות החברות והשותפות של נאט"ו. את הפורום מייצגת חברת הפורום, אל"מ במיל' עו"ד פנינה שרביט ברוך. 

להסבר על הפאנל לחצו כאן.