logo 2021.png

אירוע שנתי 2021

28.10.2021

פורום דבורה: נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי

תוכנית האירוע​

מתי: יום חמישי ה- 28.10.2021 בין השעות 18:30-20:30

 

איפה: תל אביב

נטוורקינג

ברכות

דוברות מרכזיים

הופעה

אותת פורום דבורה

תוכנית האירוע​

מתי: יום חמישי ה- 28.10.2021 בין השעות 18:30-20:30

 

איפה: תל אביב

תוכנית האירוע: 

נטוורקינג

ברכות

דוברות מרכזיים

הופעה

אותת פורום דבורה

אודותנו

החזון שלנו

החזון שלנו הינו ייצוג שוויוני לנשים במוקדי קבלת החלטות בנושאים ביטחוניים-מדיניים, בממסד הביטחוני-מדיני הישראלי ובשיח הציבורי, על בסיס ההבנה כי יש בכך כדי לתרום לביטחון הלאומי של ישראל.

מטרות הפורום

קידום הכללה מהותית של נשים בתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי, בפרט בתחום הביטחוני והמדיני.

image0.jpeg

תמיכה ועידוד נשים צעירות להשתלב במערך הביטחוני-מדיני ומתן רשת ידע וניסיון לנשים שכבר משולבות

הבטחת השתתפותן השוויונית של נשים בממסד הביטחוני, על ארגוניו השונים​.

הרחבת השיח הביטחוני במדינה תוך גיוון המשתתפים והמשתתפות והנושאים.

תהליכי קבלת החלטות

שיח ציבורי

השתתפות שוויונית

יצירת רשת

למה עכשיו? 

מדובר בעמותה א-מפלגתית ייחודית בישראל מבחינת מטרותיה ומאפייניהן של המשתתפות בה, המגיעות ממגוון דעות ורקעים, כאשר המכנה המשותף הוא העיסוק בתחום הביטחוני והמדיני.

 

פורום דבורה מספק פלטפורמה ארגונית מרכזית לנשים מובילות בישראל בתחומי הליבה של הפורום, לפעול למען דמוקרטיה יציבה ומאוזנת יותר מבחינה מגדרית ולקדם חברה שוויונית ומכלילה יותר.

ממשלה וכנסת

26% חברות כנסת מכהנות בכנסת ה-23

%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_edited.png
%D7%95%D7%A7%D7%A8_edited.png

15% נשים בממשלה 

חברי כנסת קבועים בוועדת חוץ וביטחון

15

2

נשים

גברים

פורום המטה הכללי (פורום המטכ"ל) 

תא"לית אחת מתוך 34 קצינים בכירים בפורום מטכ"ל

נכון ל-2020 אחוזי הקצינות הבכירות בצה"ל: 

סא"ליות: 18%  אל"מיות: 10%  תא"ליות: 5%

אף אלופה

קבינט מדיני-בטחוני

2 שרות מתוך 25 משתתפים בקבינט המדיני-ביטחוני

%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%98_edited.pn
14940089_672250099608568_747813526921149

דרכי פעולה מרכזיים

פיתוח רשת נשים העוסקות בתחומי הליבה של הפורום

נטוורקינג ופיתוח הרשת

הרצאות, סדנאות ותוכנית מנטורינג

פתיחת דלתות, מתן הזדמנויות מקצועיות, סיוע ותמיכה מקצועית

קידום מדיניות

כתיבת ניירות עמדה ופנייה למקבלי החלטות

השתתפות בדיונים רשמיים,

אקדמאיים ובתקשורת

קידום מטרות הפורום באמצעות שיתופי פעולה בארץ ובחו"ל

מאגר מומחיות

הורגלנו כדרך קבע שנשים מודרות מהשיח הציבורי בנושאים בטחוניים ומדיניים,

ומטרת הפורום היא לשנות את המציאות הזו.

מאגר המומחיות של פורום דבורה מקדם את נוכחותן של נשים העוסקות בתחומי הליבה של הפורום בפאנלים מקצועיים, כנסים, ראיונות בתקשורת, כתבות וכפרשניות.