תרומה חד-פעמית

500 ש"ח

300 ש"ח

200 ש"ח

100 ש"ח

50 ש"ח

כל סכום אחר

תרומה חודשית

100 ש"ח

50 ש"ח

30 ש"ח

20 ש"ח

כל סכום אחר