top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

אביבית בר-אילן

נושאים מדיניים-בטחוניים, או"ם, ארגונים מולטילטרלים (א"א/נאט"ו ועוד) , העצמת נשים, קידום זכויות להט"ב

אביבית בר-אילן הינה סגנית ראש המטה לביטחון לאומי למדיניות חוץ, במטה לבטחון לאומי. 


 אביבית הינה דיפלומטית ישראלית בכירה, שעובדת במשרד החוץ מאז שנת 1998, ובתפקידה האחרון במשרד שימשה כראש חטיבת ארב"ל (או"ם וארגונים בינ"ל). 


במהלך תפקידיה השונים במשרד, שימשה גם כמנהלת המחלקה לארגונים אירופאים וכרמ"ט המשנה למנכ"ל. 


ייצגה את ישראל בשתי שליחויות בחו"ל, האחת בקוריאה והשניה במשלחת ישראל לא"א ונאט"ו. 


כחלק מפועלה אביבית מייחסת חשיבות רבה להעצמת נשים ושיוויון מגדרי, ופעילה רבות בתחום במשרד ומחוצה לו.  נושא קידום שיוויון מגדרי והעצמת נשים הינו נדבך מרכזי באג'נדה הגלובלית של ישראל בזירה המולטי' שגובשה ע"י אגף ארב"ל. 


בנוסף, הייתה שותפה מובילה בקידום הצהרת עקרונות לשיוויון מגדרי שאומץ ופורסם ע"י מנכ"ל משה"ח לרגל ציון 20 שנים לאימוץ החלטת מועבי"ט 1325. מדובר בהצהרה ראשונה מסוגה במגזר הממשלתי, במסגרתה וחלט גם על מינוי שליחה מיוחדת מטעם משה"ח ליישום החלטה 1325.  


אביבית בעלת תואר ראשון ושני במדע המדינה מהאונ' העברית, מתגוררת במושב מסילת ציון.

אביבית בר-אילן
bottom of page