top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

אורית נוקד

משפט, חברה ישראלית

עו"ד אורית נוקד היתה חברת כנסת מ2005-2013. 


בתפקידה האחרון היתה עו"ד נוקד שרת החקלאות ופיתוח הכפר ולפני כן היתה סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. 


עו"ד נוקד קיבלה תואר יקירת התקשורת הקהילתית על פעילותי להצלת מרכזי הטלוויזיה הקהילתית על ידי הקצאת תקציב מיוחד להמשך הפעלתם, וכן את אות יקירת הסתדרות גמלאי ישראל על פעילותי הנמרצת לקידום זכויות הגמלאים ולהגנה עליהם, ואת אות המופת, הדוגמה, האיכות והמצוינות לשנים תשס"ד/תשס"ה מטעם יד מאיר וצינה דיזנגוף ואיגוד הצרכנים בישראל. 

אות זה ניתן בקטגוריה "יושרה, צניעות ושפה נקייה של נבחרי ציבור" ובקטגוריה "הובלת מפעל לאומי“.

אורית נוקד
bottom of page