מאמר המומחיות של פורום דבורה

אורנה ששון לוי

נשים בצבא, תנועות שלום, תיאוריה פמיניסטית, זהויות מגדריות, מיליטריזם ומגדר

פרופסור אורנה ששון-לוי מרצה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, ובתכנית ללימודי מגדר

באוניברסיטת בר-אילן מאז שנת 2003. תחומי העניין והמחקר שלה הם מגדר ומיליטריזם, אתניות

בישראל, ותנועות חברתיות חדשות. ב 2018 יצא ספרה המשותף עם עדנה לומסקי-פדר:


Women Soldiers and Citizenship in Israel: Gendered Encounters with the State (Routledge, 2018)


וב 2019 יצאה האסופה "מגדר בבסיס: נשים וגברים בשירות הצבאי", גם היא בעריכה משותפת עם

עדנה לומסקי-פדר .

בנובמבר 2020 מונתה

אורנה ששון לוי