©2019 by Forum Dvorah

אור רבינוביץ‘

ד“ר אור רבינוביץ‘ הינה מרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. היא החוקרת תפוצת נשק גרעיני, היסטוריה גרעינית, סוגיות הקשורות במדיניות הגרעין של ישראל ויחסי ישראל-ארה''ב. כיום היא חוקרת מדוע כשלה ישראל במאמציה לפתח תחנות כוח גרעיניות בתקופת המלחמה הקרה. ב-2014 פרסמה ספר בנושא מחקרה בהוצאה לאור של אוניברסיטת אוקספורד, ומאז פרסמה מאמרים בכתבי עת מובילים.

מומחיות:

יחסים בינלאומיים, תפוצה גרעינית, היסטוריה גרעינית, יחסי ישראל-ארה"ב.