top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

אלישבע מכליס

איראן, עיראק, לבנון, גיאופוליטיקה, דת וחברה

ד"ר אלישבע מכליס הינה חוקרת המתמחה באיראן, עיראק ולבנון בהתמקדות בגיאופוליטיקה, דת וחברה. 


היא חברת סגל מהמחלקה ללימודי המזה"ת באוניברסיטת בר אילן. בנוסף, היא גם חוקרת במרכז טרומן למחקרי שלום באוניברסיטה העברית, מרצה בחטיבת המזה"ת, בתוכנית הישראלית ובתוכנית לתלמידי חו"ל בבית הספר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה וכן מרצה בחוג להיסטוריה של המזה"ת ובתוכניות לתלמידי חו"ל באוניברסיטת תל אביב. 


ד"ר מכליס הייתה גם יועצת וחוקרת במסגרת פרילאנס לחברות בלונדון העוסקות בסיכונים כלכליים ובכלל זה Risk Advisory Group, KPMG, Deloitte and PwC, שם עסקה במחקר עסקי מקדים due-diligence עבור חברות אלו, כשירות למשקיעים בחברות במזה"ת. 


בעברה הייתה גם חוקרת במרכז לחקר מדיני (ממ"ד) במשרד החוץ, שם התרכזה בחקר מדינות המפרץ, כתיבת מחקרים והערכות לשירות המשרד ונציגויותיו בחו"ל. 


לאלישבע דוקטורט מאוניברסיטת קיימברידג' (אנגליה) בהחוג ללימודי המזה"ת. התזה שלה עסקה בכיתתיות שיעית אל מול אתגר המודרניזציה: חידוש ורפורמה במחשבה השיעית בעיראק ובלבנון (1918-1958), תואר שני מאוניברסיטת תל אביב בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ותואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בחוג להיסטוריה של המזה"ת ומדעי המדינה.

אלישבע מכליס
bottom of page