©2019 by Forum Dvorah

אמילי לנדאו

אמילי לנדאו, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, מנהלת את פרויקט בקרת הנשק וביטחון אזורי במכון. ד"ר לנדאו מרצה בנושא אסטרטגיה, משא ומתן ובקרת נשק בתחום הגרעיני בבית ספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה, בתוכנית האקסקיוטיבית לדיפלומטיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב, ובבית ספר לאודר לממשל במרכז הבין-תחומי בהרצליה. היא משתתפת פעילה בשורה של כנסים ויוזמות Track II הנוגעות לסוגיות בקרת נשק וביטחון אזורי במזרח התיכון, וכן לסוגיות אירופיות-מזרח תיכוניות. היא היתה חברה בצוות ההיגוי של EuroMeSCo – רשת מכוני מחקר מאירופה ואיזור הים התיכון – (Euro-Mediterranean Consortium), וכיום חברה בצוות העורכים המייעצים בכתב העת Fathom. היא בעלת תואר BA ו-MA מאוניברסיטת תל אביב ותואר דוקטור (PhD) מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מומחיות:

אסטרטגיה, ביטחון, נשק גרעיני, נשק כימי, בקרת נשק בתחום של WMD, תהליכים אזוריים במזרח התיכון, שיתוף פעולה ביטחוני אזורי, משא ומתן בתחום הגרעיני, מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והאזור