top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

אפרת אביב

תורכיה המודרנית

ד"ר אפרת אביב הינה מרצה בכירה במחלקה ללימודי היסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון והינה מומחית לענייני תורכיה. 


בין תחומי מחקריה: תנועות דתיות בתורכיה, יחסי דת ומדינה בתורכיה, יחסי ישראל-תורכיה, יהודים באמפריה העת'מאנית ובתורכיה המודרנית ואנטישמיות בתורכיה.

אפרת אביב
bottom of page