top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

גבריאלה שלו

נושאים משפטיים, דיפלומטיה בינ"ל, סכסוך ישראלי-פלסטיני

פרופ' גבריאלה שלו משמשת כיום כחברת סגל בכירה בקריה האקדמית אונו ויו"ר הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים. 


בעבר: שגרירת ישראל לאו"מ (2010-2008), האשה הראשונה שכיהנה בתפקיד זה. 


עד ליציאתה לשליחות כשגרירת ישראל לאו"מ היתה פרופ' שלו חברה בגופים ובוועדות ציבוריות (ביניהם: יו"ר בפועל של רשות השידור, חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית וחברה בוועדה לגיבוש כללי אתיקה לחברי ממשלה) ובדירקטוריונים עסקיים (ביניהם בנק הפועלים, הדסה, כור, אוסם, טבע). 


עד שנת 2002, היתה פרופ' שלו פרופסור מן המנין בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ולימדה כפרופסור אורח, באוניברסיטאות שונות באירופה, קנדה וארצות הברית. 


פרופ' שלו כתבה אחד עשר ספרים ויותר ממאה מאמרים בעברית ובאנגלית, רובם בדיני חוזים. 

ספריה על דיני חוזים הם ספרי יסוד בדיני החוזים בישראל.

גבריאלה שלו
bottom of page