top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

גיל ברעם

ביטחון לאומי, לוחמת סייבר, יחסים בינלאומיים

ד"ר גיל ברעם


מנהלת קבוצת המחקר בתחומי סייבר וחלל בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון ועמיתת מחקר במרכז הסייבר של אוניברסיטת תל-אביב. 


עמיתת פוסט-דוקטורט במכון לביטחון לאומי ושיתוף פעולה (CISAC) באוניברסיטת סטנפורד וחוקרת אורחת במרכז המצוינות לביטחון לאומי (CENS) באוניברסיטה הטכנולוגית של נאניאנג (NTU) בסינגפור. 


סיימתי דוקטורט בתוכנית המצטיינים בבית הספר למדע המדינה וליחסים בין-לאומיים באוניברסיטת תל-אביב, ואני בעלת תואר שני בהצטיינות בלימודי ביטחון מאוניברסיטת תל-אביב. 


המחקר שלי עוסק בתהליכי קבלת החלטות של מדינות בעת תקיפות סייבר ובשאלה מתי יבחרו לשמור על חשאיות או לפרסם בפומבי את התקיפה. במסגרת המחקר בניתי מאגר נתונים חדש, עדכני ומקיף של תקיפות סייבר בין מדינות, ופיתחתי מסגרת אנליטית המאפשרת, לראשונה, למקבלי החלטות להבין כיצד צפוי לנהוג היריב הניצב מולם. 


תחומי המחקר שלי מקיפים היבטים שונים של לוחמת סייבר ופעולות חשאיות, למשל: השפעה של טכנולוגיה על הביטחון הלאומי, סייבר וביטחון לאומי בישראל, תפקידם של ארגוני המודיעין בתקיפות סייבר, איומי סייבר על מערכות חלל, התנהגות של מדינות בזמן תקיפות סייבר ואחריהן. 


נוסף על כל אלה, אני יועצת לממשלות, לחברות ולארגונים בין-לאומיים, ומעבירה הרצאות מבוססות-מחקר בנושאי סייבר אסטרטגיים, החל מדרגי השטח ועד לדרגי הניהול הבכירים. 


בעבר עבדתי בתחום מודיעין סייבר ברשות לאבטחת מידע (במשרד ראש הממשלה).

גיל ברעם
bottom of page