top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

גליה לביא

סין, יחסי סין-ישראל, היוזמה הסינית Belt and Road Initiative, יחסי סין-ארה"ב

גליה לביא היא עמיתת מחקר ורכזת תוכנית ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). 


היא גם דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב ותחום מחקרה הוא ההיסטוריה של המדע והטכנולוגיה בסין במאות ה-19 וה-20, תוך התמקדות בפיתוח הרכבות. 


במכון למחקרי ביטחון לאומי, תחומי המחקר העיקריים שלה הם יחסי ישראל-סין, תוך התמקדות בעיקר בתשתיות; מדיניות החוץ של סין במזרח התיכון; יוזמת ה"חגורה והדרך" (BRI); ויחסי סין-ארצות הברית.


היא בוגרת תואר ראשון ותואר שני בהצטיינות יתרה בלימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל-אביב.

גליה לביא
bottom of page