מאמר המומחיות של פורום דבורה

דגנית פייקובסקי

טכנולוגיה ויחב"ל, ביטחון וחלל, מדיניות חלל

ד"ר דגנית פייקובסקי, מתמחה בממשק שבין טכנולוגיה ויחסים בינלאומיים בהקשרים של פוליטיקה עולמית, כלכלה ואסטרטגיה צבאית. 

היא עוסקת בעיקר באסטרטגיה בתחום החלל. 

 

ד"ר פייקובסקי נמנית על סגל המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. היתה עמיתה בכירה ב"סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון", וחלק מצוות ההקמה שלה. משמשת כעמיתת מחקר אורחת במכון למדיניות חלל באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארה"ב. 

 

היא חברה בוועדה המנחה של סוכנות החלל במשרד המדע, בעבר שימשה כיועצת למועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המולמו"פ) במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל וכחברת הוועדה הלאומית בנושא מדיניות מו"פ בחלל. 


דגנית פייקובסקי