top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

טליה ששון

ביטחון, נושאים משפטיים, התנחלויות

עו"ד טליה ששון מייצגת כיום אזרחים וארגונים בתיקים מנהליים ואזרחיים בבתי המשפט. 


היא חברה בוועד המנהל של "המועצה לשלום וביטחון"; חברה בצוות היגוי יוזמת ז'נבה; במועצה הציבורית של ארגון "יש דין" ובוועדת זכויות האדם של הקרן החדשה לישראל. 


בשנת 2009 היתה נציגת ה"תנועה החדשה" ברשימת מרצ לכנסת ה-18. 


מ-2004 עד 2010 לימדה גב' ששון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביבא עבדה בפרקליטות המדינה מ-1979 עד פברואר 2004. 


מאוגוסט 2004 עד מרץ 2005 שימשה גב' ששון, לבקשת ראש הממשלה שרון, יועצת משפטית מיוחדת לראש הממשלה בנושא המאחזים הבלתי חוקיים בגדה המערבית ואכיפת החוק בשטחים. 


מ-1996 עד 2004 עמדה בראש המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה.

טליה ששון
bottom of page