top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

יאנה גרינמן

מדיניות חוץ, אנרגיה, אסטרטגיה, חדשנות, שת"פ אזורי, מים, מתחדשות, אקלים, תשתיות

יאנה גרינמן מנהלת את יחידת מדיניות החוץ ופרויקטי תשתית אזוריים במשרד האנרגיה והמים, שם בין היתר גם מייעצת לשרה ולמנכ"ל המשרד בכל הקשור ליחסים הדיפלומטיים של המשרד.   


לפני כן יאנה עסקה ניהלה פרויקטים בלשכת המנכ"ל, עסקה בתחומי המדיניות והאסטרטגיה של המשרד, ניהלה את מערך תכניות העבודה של המשרד וכן הקימה את מערך מדיניות הרגולציה ושיתוף ציבור של המשרד .  


לפני עבודתה במשרד האנרגיה,  בין השנים 2012-2015 , התגוררה פולין, שם הייתה שותפה להקמת אירגון התומך בזרים ומהגרים במימון האיחוד האירופאי. 


יאנה התחילה את הקריירה שלה, בעתודה ניהולית של בנק לאומי, שם בתפקידה האחרון הייתה סגנית מנהלת סניף. 


ליאנה תואר ראשון במדעי הרוח ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית וכן תואר שני בכלכלה.

יאנה גרינמן
bottom of page