top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

יעל פרואקטור

מגדר, שוויון מגדרי, אלימות כלפי נשים, הטרדות מיניות במקומות עבודה, מוסדות להשכלה גבוהה, ייצוג נשים, דעת קהל בסכסוכים בינלאומיים

ד"ר יעל פרואקטור הינה בעלת נסיון עבודה של כ- 15 שנה במשרדי ממשלה בתחומים מגוונים: מודיעין, ביטחון, ושוויון חברתי.


יעל בעלת נסיון רב בתרגום אג'נדות חברתיות לכדי פרויקטים יישומיים ובעלי השפעה. 


בתפקידה האחרון, ברשות לקידום מעמד האישה, עסקה יעל בקידום פרויקטים שמטרתם קידום שוויון מגדרי בישראל, באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית וארגוני תעשייה. זאת, בדגש על תחומים של העלאת ייצוג נשים בתפקידי ניהול, איזון בין קריירה ומשפחה, מניעה וטיפול בהטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה והעל תיכונית, מניעת אלימות פיסית, נפשית וכלכלית כלפי נשים וככלל הטמעה של חשיבה מגדרית.


ליעל דוקטורט מאוניברסיטת תל-אביב בתחום של תקשורת פוליטית. תחום ההתמחות שלה הינו עיצוב דעת קהל בסכסוכים בינלאומיים.


יעל מכהנת כדירקטורית בארגון "עבודה שווה", המקדם שוויון מגדרי בשוק התעסוקה בישראל.

יעל פרואקטור
bottom of page