top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

לורן דגן עמוס

הודו, יחסי ישראל-הודו

ד"ר לורן דגן עמוס מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו. מחקריה עוסקים ביחסי הודו והסכסוך הישראלי פלסטיני; שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל; האסטרטגיה הימית של הודו; מרחב ההינדו פסיפיק; יחסי הודו – מפרץ פרסי; יחסי הודו – ארה"ב. בנוסף  מרצה באוניברסיטת בר אילן ומלווה גופים ביטחוניים בישראל. 

 

נושא הדוקטורט – היחס של הודו כלפי הסכסוך הישראלי פלסטיני 

נושא התיזה (בהצטיינות)  היחיד, החברה והמדינה במשנותיהם של מרטין בובר ומהטמה גנדהי.

לורן דגן עמוס
bottom of page