top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

מאיה שיאון – צדקיהו

האיחוד האירופי וישראל, אירופה, ברקזיט

ד"ר מאיה שיאון – צדקיהו היא מנהלת תכנית ישראל – אירופה במכון מיתווים - המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית. 


היא מרצה בתכניות מ.א. ללימודי אירופה וגרמניה בפורום אירופה שבאוניברסיטה העברית, וכן בתכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב.  

כמו כן, היא מרצה בתכנית המנהיגות בבית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית של האוניברסיטה העברית.  


מאיה שיאון – צדקיהו היא נשיאה משותפת של האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית. 


תחום המומחיות שלה הוא תהליך האינטגרציה האירופי, האיחוד האירופי, יחסי האיחוד האירופי וישראל ופוליטיקה השוואתית.


ד"ר שיאון-צדקיהו הופיעה פעמים רבות בתוכניות טלוויזיה ורדיו בנושאי האינטגרציה האירופית, יחסי ישראל והאיחוד האירופי וברקסיט, והיא מרצה בנושאים אלו במסגרות שונות כגון המכללה לביטחון לאומי, ג'וינט ישראל, צוערים לשלטון מקומי ועוד.

מאיה שיאון – צדקיהו
bottom of page