top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

מורן דיטש

סיום סכסוכים, סכסוכים דתיים אלימים, אפליה דתית, הפרות זכויות-אדם

מורן דיטש היא חוקרת במכון (GIGA (German Institute for Global and Area Studies, חוקרת (מלגאית ניובאואר) במכון למחקרי ביטחון לאומי וכן דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן. 


מתמחה בתחומים דת, פוליטיקה וסכסוך. 


עבודת הדוקטורט שלה מבקשת לבחון את ההשפעה של סיום סכסוכים דתיים אלימים על אפליית 771 מיעוטים ב-183 מדינות ברחבי העולם. 


בעלת תואר ראשון בהצטיינות במדעי המדינה ותואר שני בהצטיינות ביחסים בינלאומיים, שניהם מאוניברסיטת בר-אילן. 


במהלך לימודיה, זכתה בפרסים מטעם התאחדות הסטודנטים הארצית ומפעל הפיס, קרן אייסף, מכון וולטר-ליבך, פרסם נשיא אוניברסיטת בר-אילן על פרסומים ופרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים.

מורן דיטש
bottom of page