top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

נטע גל-נור

יחסי צבא וחברה בישראל, מחויבות אזרחית בעת מלחמה, תיאוריה פוליטית, פוליטיקה ישראלית, חקר שיח פליטי

נטע גל-נור היא דוקטורנטית בתוכנית תל"מ (תלמידי מחקר) - תוכנית המצטיינים של המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת במושג ההקרבה במלחמה ומחקרה בוחן קורפוס של "דפי קרב" שנכתבו בישראל ובעולם - טקסטים קצרים שנשלחים על ידי מפקדים לחייליהם במטרה להעלות מוטבציה לקרב. 


תחומי המחקר שלה הם מחשבה מדינית, סוציולוגיה פוליטית, אזרחות, צבא ופוליטיקה ישראלית עם התמחות בתחום ניתוח שיח פוליטי. נטע ניא בעלת ניסיון ארוך שנים כמרצה ומנהלת בארגוני מגזר השלישי, בין היתר כמנהלת מערך סדנאות ההסברה של הוועד למלחמה באיידס, וכיום מתנדבת כחברת הוועד המנהל של הארגון.

נטע גל-נור
bottom of page