top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

נעמה אביעד

ירדן, פלסטינים, אביב הערבי, מוסיקה ופוליטיקה, מהפכות בעולם הערבי

נעמה אביעד הינה חוקרת בכירה במרכז למחקר מדיני במשרד החוץ.


כיום היא מתמקדת במחקר אודות ירדן, ובעבר הייתה חוקרת בדסק הפלסטיני.


היא בעלת תואר ראשון ושני בלימודי האסלאם והמזרח התיכון (ותואר ראשון בשפה וספרות ערבית).


נעמה בעלת התמחות באירועי "האביב הערבי" מזווית ייחודית וחדשנית של המוסיקה שליוותה וליבתה את המהפכות בעולם הערבי.

 מחקרה פורסם כספר בשם "פסקול של מהפכות" שזכה לחשיפה גבוהה בתקשורת ובמדיה החברתית.


 כיום, בנוסף להיותה חוקרת בכירה במשרד החוץ, מעבירה נעמה הרצאות בנושא מחקרה בפני גופים מוסדיים ופרטיים.


 כחלק מהרחבת המחקר, מרצה נעמה כיום  גם על מעמדן של נשים במסגרת מהפכות "האביב הערבי", השינויים שחוללו, מאבקיהן בהטרדות וניצול נשים, השירים שנכתבו עליהן ועבורן, ועל היוצרות האמיצות.

 הרצאותיה מלוות בדוגמאות מוסיקליות יפהפיות מתוך מחקריה.

נעמה אביעד
bottom of page