top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

נעמה קלר

עמיות יהודית, יהדות התפוצות, יהדות ארה"ב, אסטרטגיה, מדיניות, מוגנות מינית, בונים חופשיים

נעמה קלר היא מנהלת מכון ראות, יחידת המחקר והפיתוח של קבוצת ראוּת. 

נעמה היא בעלת תואר שני בכלכלה פוליטית בינלאומית במסגרתו השתתפה בתכנית ארסמוס של האיחוד האירופי, ותואר ראשון ביחסים בינלאומיים, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

לנעמה ניסיון רב בתחום היזמות החברתית במסגרתו היא מכהנת כחברת ועד מנהל של מיזמים חברתיים שונים. 

טרם הצטרפותה למכון ראות, התמחתה נעמה במשלחת הישראלית לאו”ם בניו יורק בתחום תיקצוב סוכנויות האו”ם הגלובליות והכינה את משרד החינוך הישראלי לוועדת האו”ם על זכויות ילדים בג’נבה.

נעמה קלר
bottom of page