top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

סלין טובול

מדיניות מול עזה והחמאס, ישראל-מצריים, תפקידי כוחות בינ"ל בניהול סכסוך ושמירת שלום

עו"ד סלין טובול הינה סמנכל"ית וחוקרת בכירה בקרן לשיתוף פעולה כלכלי (ECF), ארגון ישראלי מוביל בתכנון מדיניות ציבורית השואף להשגת פיתרון של שתי מדינות לשני עמים סלין מובילה את פעילות ה- ECF הנוגעות לסוגיות הביטחוניות, הכלכליות והמדיניות הקשורות לרצועת עזה. 


סלין הינה עמיתת מחקר לשעבר של מכללת נאט"ו, בה היא ערכה מחקר על הפראמטרים של כוחות שמירת שלום לפיקוח על יישום הסכם עתידי בין ישראל לסוריה. 


סלין הינה עורכת דין המתמחה בדין בינלאומי ציבורי. היא השלימה את הכשרתה המשפטית במחלקה להסכמים הבינלאומים של משרד המשפטים.


 סלין בעלת תואר שני במשפט בינלאומי ואירופאי ציבורי מאוניברסיטת פריז-סוד ובעלת תואר שני ביחסים בינלאומים מאוניברסיטה העברית.

סלין טובול
bottom of page