top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

ענת אברהמי מרום

מחקרי הערכה, חברה משותפת בישראל, הגירה, חינוך

דר' ענת אברהמי מרום בעלת ניסיון מחקרי עשיר בבחינת מודלים יישומיים של בניית חברה משותפת בישראל. 

במסגרת עבודתה דר' מרום מנהלת מחקרים חברתיים יישומים במגוון ארגונים כגון: אוניברסיטת בר-אילן, יוזמות אברהם, עמותת כפר רעות סדאקה, המכללה האקדמית גליל מערבי ועוד. 


במסגרת פועלה בתחום זה, ד"ר מרום היא ראש יחידת מחקר והערכה במרכז גבעת חביבה. 

תחום פעילות נוסף בו עוסקת ד"ר מרום הוא חקר ההגירה בחברה הישראלית. 


ד"ר מרום משמשת כחוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי שברופין שם היא מנהלת מחקרי הערכה יישומיים בקרב קבוצות שונות של מהגרים ועולים בחברה הישראלית. 


כמו כן, משמשת כמעריכה בפרויקט Erasmus+ של האיחוד האירופי, פרויקט בינלאומי העוסק בפיתוח של קורסים אקדמאיים בנושא הגירה. בנוסף לתחומים אלו דר' מרום עוסקת גם במחקרים בתחום החינוך. בין הייתר, משמשת כיועצת במאגר המומחים של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ובמסגרת הייעוץ דר' מרום הייתה חברה בצוותי הערכה של פרויקטים לאומיים במערכת החינוך. במסגרת עבודתה כמרצה באקדמיה ד"ר מרום מרצה במכללת רופין ומלמדת מגוון קורסים מתודולוגיים.

ענת אברהמי מרום
bottom of page