ענת קורץ

ד"ר ענת קורץ היא עמיתת מחקר בכירה ומנהלת המחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. 


היא בעלת תואר M.A. בפסיכולוגיה חברתית ותואר דוקטור (PhD) במדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. 


ד"ר קורץ פרסמה ספרים ומאמרים רבים על מגוון סוגיות הקשורות לנושאי התקוממויות, תהליכי התמסדות של תנועות חברתיות ומאבקים עממיים אלימים, התנועה הלאומית הפלסטינית, והתמודדות עם סכסוכים המערבים כוחות תת-מדינתיים. 


ד"ר קורץ משתתפת במפגשי track II ישראליים-פלסטיניים ונוטלת חלק בכנסים ובמפגשים, שבהם נדונים היבטים שונים של ביטחון במזרח התיכון ואתגרים הקשורים ביישוב סכסוכים. 


מחקרה מתמקד בסכסוך הישראלי-פלסטיני.

אורנה מזרחי

מומחיות:

אסלאם פונדמנטליסטי, סכסוך ישראלי פלסטיני, התנועה הלאומית הפלסטינית, מזרח תיכון