עפרה בן ישי

ד"ר לסוציולוגיה, אל"מ (מיל), לשעבר המדריכה הראשית במכללה לביטחון לאומי וראש מחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל. מדריכה במסגרת הסמינר דמוקרטיה וביטחון באוניברסיטה הפתוחה, מלמדת ומנחה במכון למנהיגות עתיד בישראל. חברת הוועד המנהל וחברת ועדת הכנס השנתי של אגודת חוקרי צבא וחברה בישראל. דר' בן ישי היתה מעורבת ושותפה בתהליכי גיבש מדיניות לאומית חברתית וביטחונית ולקחה חלק בצוותי חשיבה ממלכתיים במסגרת המטה לביטחון לאומי ובמסגרת משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון והמשרד לנושאים אסטרטגיים. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בנושא "מהכרעה להסדרה" והוקדשה לבחינת השינוי בשיח ובשפת הדוקטרינה הביטחונית כאמצעי לחידוש לגיטימציה לפעולה הצבאית בישראל.

מומחיות:

יחסי צבא וחברה בישראל, מודל הצבא, לגיטימציה ומוטיבציה, המשמעויות החברתיות של הדוקטרינה הביטחונית.

©2020 by Forum Dvorah