top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

פזית בן-נון בלום

פסיכולוגיה פוליטית, דת ודמוקרטיה, מוסר ודעת הקהל, שילוב אוכלוסיות מוחלשות במרחב העירוני

פרופ' פזית בן-נון בלום היא ראש המעבדה לפסיכולוגיה פוליטית בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.


היא חוקרת את הפסיכולוגיה הפוליטית של דתיות ומוסר והאופן שבו הם מתבטאים במרחב העירוני באמצעות ניסויים השוואתיים ושיטות מחקר רב-תחומיות.


היא זוכת פרס החוקר העולה לציון הישגים יוצאי דופן בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית (2019), וזכתה בין היתתר במענקי מחקר בסכום העולה על 2,000,000 $ מטעם ISF, NSF ERC (ReligSpac), ומארי קירי. 


היא פרסמה למעלה מ-40 מאמרים ופרקים בחוברות אקדמיות בתחום מדע המדינה, פסיכולוגיה, מדיניות ציבורית, פתרון סכסוכים ולימודי הסביבה.

פזית בן-נון בלום
bottom of page