top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

צביה גרוס

נושאים משפטיים ואסטרטגיים בתחום הביטחון

עו"ד צביה גרוס כיהנה, במשך קרוב לשתיים-עשרה שנה, כיועצת המשפטית למערכת הביטחון. 


בכלל זה התמחתה, בתחום החוקתי הנוגע ליחסי הדרג הצבאי מול הדרג המדיני, בתחומים הנוגעים למלחמה בטרור מול הגנה על זכויות אדם ובסוגיות בינלאומיות, בדגש על יחסי ישראל-ארה"ב. 


עו"ד גרוס כיהנה כחברה במספר ועדות ציבוריות ביניהן ועדת מרידור לתפישת הביטחון; ועדת ברוורמן לרפורמה בשירות המילואים וועדת פרופ' בן בסט בנושא שירות החובה בצה"ל; ועדת עברי-מועצה ציבורית לשירות אזרחי-לאומי (עד היום). 


בשנים האחרונות כיהנה כחברה בועדות הציבוריות הבאות, במינוי שר הביטחון: הגנת העורף; הפיקוח על גל"צ ולאחרונה ממש: התייעלות בתקציב הביטחון. 


כיום, חברה בועדה ציבורית חדשה של משרד ראש הממשלה בתחום הגנת הסייבר (קיברנטי).כיהנה כעמיתת מחקר במכון מחקר למדיניות ואסטרטגיה של המרכז הבין תחומי וכן כחוקרת אורחת במכון למחקרי ביטחון לאומי.

צביה גרוס
bottom of page