©2019 by Forum Dvorah

קולט אביטל

השגרירה אביטל היא יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה , יו"ר מכון שכטר ללמודי היהודות והמזכירה הבינ"ל של מפלגת מר"ץ. היא מילאה שורה של תפקידים מכובדים במהלך הקריירה שלה במשרד החוץ הישראלי. ב-1999 נבחרה השגרירה אביטל לכנסת מטעם מפלגת העבודה, היתה חברה בוועדת החוץ והביטחון ובוועדת חוק, חוקה ומשפט, וישבה בראש ועדת האתיקה וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. במהלך הקריירה שלה בכנסת היתה גם סגנית יו"ר הכנסת ה-17.

מומחיות:

משא ומתן, ירושלים, יחסים בינלאומיים