top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

רונית מרזן

חברה ופוליטיקה פלסטינית

רונית היא ד"ר להיסטוריה של המזרח התיכון. 


ד“ר מרזן מלמדת בבביה"ס למדע המדינה באוניברסיטת חיפה בנושא חברה ופוליטיקה פלסטינית; שיח פוליטי של הערבים בישראל; הקשר בין משפחה, רגשות והתקוממות פוליטית באביב הערבי כמו כן, היא עמיתת מחקר בקתדרה לגאו-אסטרטגיה ע"ש חייקין באוניברסיטת חיפה. 


היא שירתה במשך 32 שנה בקהיליית הביטחון והמודיעין, בתפקיד מזרחנית ומומחית ידע במשרד ראש הממשלה, ובתפקידים מקצועיים ופיקודיים ביחידה 8200 בחיל המודיעין. 


היא מחברת הספר "יאסר ערפאת – רטוריקה של מנהיג בודד, בהוצאת רסלינג.

רונית מרזן
bottom of page