top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

רחלי וסאל

מדיניות חוץ, יחסי ישראל-ארה"ב, יהדות התפוצות, אסטרטגיה

רחלי וסאל היא יועצת בתחומי יחסי ישראל ארה"ב ויהדות התפוצות וכן מומחית בבניית תוכניות אסטרטגיה. 


יש לה תואר ראשון בפוליטיקה ותקשורת ותואר שני ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת בר אילן. 


לרחלי ניסיון עשיר בנושא יחסי ישראל- ארה"ב וכן היכרות מעמיקה עם הקהילות היהודיות בארה"ב ומגוון האירגונים הבולטים והמשפיעים.


רחלי מכווינה ומייעצת לקרנות פילנתרופיות ורשויות מקומיות בישראל לטובת יצירת קשרי ידידות ושיתופי פעולה מול הקהילות ברחבי ארצות הברית בתחומי חינוך, רווחה, ביטחון, תרבות וכן שיתופי פעולה עיסקיים .


רחלי מומחית בכתיבת אסטרטגיה לקרנות בינלאומיות וחברות ומלווה את תהליכי העבודה בהצלחה.

רחלי וסאל
bottom of page