top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

שי ביאליק

או"ם, דיפלומטיה, יחסים בינלאומיים, יחסי חוץ, כלכלה פמיניסטית, כלכלה, OECD, קיימות, אחריות תאגידית

שי ביאליק הינה מנהלת גלובלית של תחום קיימות סביבתית ואתיקה, קבוצת שטראוס.


היא מתמחה בפיתוח בר קיימא ובעבודה עם ארגונים בינלאומיים. 


בין תפקידיה הקודמים, היא שירתה כיועצת לעניינים כלכליים-חברתיים במשלחת ישראל לאו"ם בניו יורק וכן במשלחת ישראל ל-OECD, אונסקו ומועצת אירופה בפריז. במסגרת זו, ייצגה את ישראל בוועדת הסיוע לפיתוח של ה OECD ולוועד המנהל של מרכז הפיתוח של הארגון. 


שי בעלת תואר שני במדיניות פיתוח וניתוח כלכלי מאוניברסיטת ה- New School בניו יורק ותואר ראשון בהיסטוריה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ו-Sciences Po בפריז. עבודת המחקר שלה (זוכת פרס SGPIA לשנת 2020) מתמקדת בכלכלה פמיניסטית ומבוססת בין היתר על מחקר שטח בהוואנה, קובה.

שי ביאליק
bottom of page