top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

שרון בנג'ו

מדיניות, ביטחון, אקלים, אנרגיה מתחדשת, שת"פ אזורי, מזה"ת, פלסטינים

שרון בנג'ו היא מנהלת קשרי הממשל באקופיס מזרח תיכון, ארגון משולש - ישראלי, ירדני ופלסטיני שנוסד ב-94' ומטרתו לפתח ולהעמיק שת"פ אזורי בנושאים סביבתיים, בדגש על מים ואנרגיה.  


לפני כן, שרון עבדה כמנהלת תוכניות ויועצת אסטרטגית ב-NSI - מכון הפועל תחת מטריה אקדמית של אוניברסיטת הארווארד ומכשיר בכירים ישראלים, פלסטינים ודיפלומטים (המשרתים באזור), בתחומי המו"מ. 


קודם לכן שרון עבדה כ-13 שנים במשרד ראש הממשלה, תחילה בתפקידי מודיעין ולואחר כן כראש מחלקת פלסטינים במטה לביטחון לאומי. 


לשרון תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופלוגיה ותואר שני ביישוב סכסוכים וגישור, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

שרון בנג'ו
bottom of page