top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

תמר אריאלי

גיאוגרפיה פוליטית, מדיניות מרחבית ותכנון אזורי

תמר היא מרצה וראש אוסף השלטון והפוליטיקה במכללת תל חי.

הרקע האקדמי שלה הוא בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית, ותחום העניין שלה הוא מדיניות ביחס לאזורי הגבול והפריפריה, ובמיוחד לאזורים - שיתוף הפעולה המוסדי בין יישובים באשכולות אזוריים.

תמר אריאלי
bottom of page