top of page

מאמר המומחיות של פורום דבורה

תמר הרמן

פוליטיקה חוץ-פרלמנטרית, חברה אזרחית, תנועות חברתיות ומחאה פוליטית, דעת קהל ועיצוב מדיניות חוץ וביטחון.

ד"ר תמר הרמן היא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה וכן עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה.


לאורך השנים כיהנה בתפקידים רבים באוניברסיטה, ביניהם: ראש מחלקה, דיקן לימודים אקדמיים, סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים ועוד.


כיום היא העורכת הראשית של למדא עיון, הוצאת ספרי העיון של האוניברסיטה הפתוחה.


בשנים 1994–2006 הייתה מנהלת מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב.


במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה עומדת פרופ' הרמן בראש מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות.


בשנים 2018-1994, עמדה פרופ' הרמן יחד עם פרופסור אפרים יער, בראש פרויקט "מדד השלום", שהורכב מסקרי דעת קהל חודשיים אשר עקבו אחר התמורות בדעת הקהל בישראל בנוגע לסכסוך הישראלי-ערבי והסכסוך הישראלי-פלסטיני ואחר השינויים בתפיסות הרווחות בעניין הדרכים והסיכויים לפתרונו.


משנת 2019 היא עומדת  במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה בראש צוות "מדד הקול הישראלי" העוסק בדעת הקהל הישראלית בנושאים חברתיים ופוליטיים שונים, כולל מדיניות חוץ וביטחון. מדי שנה היא מוציאה לאור את דו"ח מדד הדמוקרטיה הישראלית.


פרופ' הרמן לימדה במוסדות אקדמיים רבים בחו"ל והיא מרבה להתראיין בכלי תקשורת ישראלים וזרים בנושא דעת הקהל והמערכת הפוליטית בישראל.


בשנת 2021 קיבלה פרופ' הרמן פרס מפעל חיים על הישגיה האקדמיים מטעם העמותה הישראלית לעניינים בינלאומיים.

תמר הרמן
bottom of page