top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

אורלי אהרוני

מדיניות אקלים, סביבה, רגולציה, משפט, גלובליזציה

עו"ד אורלי אהרוני מתמחה במדיניות אקלים ורגולציה, בעלת הכרות עמוקה ומגוונת עם ניהול והבניית תהליכים רגולטוריים במגזר הציבורי הרחב, משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות. 


יו"ר וועדת מדדי אקלים להשקעות בארגון "חיים וסביבה", מיוזמי מדד ת"א 125- אקלים נקי ללא דלקים פוסילים בבורסה. שותפה לתכנית מחקר במכון ון-ליר בנושא גלובליזציה, בתחום רגולציה פיננסית להתמודדות עם משבר האקלים. מייעצת במסגרת תכנית לאומית להפחתת פליטות ומעבר לאנרגיות מתחדשות (NZO), המציגה חזון ישים לאיפוס פליטות בישראל, מגשרת במשכן לבוררות ופתרון סכסוכים.


כיהנה כיועצת המשפטית לרשות הטבע והגנים, ולפני כן כפרקליטה בכירה בפרקליטות האזרחית. במסגרת זו, ייצוג משרדי ממשלה בתחומי משפט מגוונים, בתיקים בעלי השלכות רוחב מדיניות וכלכליות. ממונה על אזור יו"ש בפרקליטות מחוז ירושלים, חברה בפורומים וועדות מקצועיות. שותפה בכוח משימה להתמודדות עם פשיעה חמורה במסגרתו יזמה כלים רגולטוריים וכלכליים למלחמה בפשיעה מאורגנת. בנוסף, כיהנה כנציגת שר המשפטים בוועדת התכנון והבניה של מחוז ירושלים, ונציגת שר האוצר בדירקטוריון קרן רוטשילד קיסריה.


פעילות פרו-בונו; חברת וועדת היגוי בפרויקט להעצמת נשים בפריפריה במסגרת "צו פיוס", מנטורית בתכנית "שגרירי רוטשילד".


בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במשפט ציבורי ובינלאומי, מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורת'ווסטרן ארה"ב, ובוגרת תכנית העמיתים של מרכז השל לקיימות.

אורלי אהרוני
bottom of page