top of page
27066729_995363503948201_1869386688460597786_n.jpg
Screen Shot 2021-10-27 at 11.18_edited.jpg

רקע להקמת פורום דבורה

הפורום הוקם לראשונה בשנת 2009, בתמיכת המכון האמריקאי "The Institute for Inclusive Security“, במטרה לקדם את שילובן של נשים בתהליכי קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי ובתהליכי משא ומתן לשלום, ברוח החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם.

החלטה 1325 אשר התקבלה במועצת הבטחון באוקטובר 2000 מחייבת את קובעי מדיניות לקחת בחשבון את חוויותיהן של נשים ונערות החיות באזורי לחימה וסכסוכים אלימים, מתוך הכרה בהשפעה הייחודית של חייהן של נשים, נערות (וילדים) במצבים אלה וכן החשיבות של נשים בהשתתפות מלאה ושוויונית בתהליכי קבלת החלטות, משא ומתן לשלום ובפתרון סכסוכים

עיקרי החלטה 1325: 

  • השתתפות (Participation): השתתפות שוויונית ומשמעותית של נשים ונערות בכל הכל לתהליכי שלום, כולל מניעה ופתרון סכסוכים, שמירת שלום והתאוששות לאחר קונפליקטים.

  • הגנה (Protection): הגנה על נשים ונערות בסכסוכים ולאחר סכסוך אלים, (כולל במצבי חירום ואסונות הומניטריים) מפני אלימות, ובמיוחד אלימות כלפי נשים ונערות.

  • הטמעת חשיבה מגדרית (Gender Mainstreaming)הטמעה של זווית ראיה מגדרית בכל הקשור לנושאי שלום וביטחון וקבלת החלטות, כולל באמצעות תכנון, תקצוב ותגובה. 

בשנת 2015 פורום דבורה נרשמה כעמותה ישראלית (מספר עמותה 580604585).  

 

אנו עמותה א-מפלגתית ללא כוונת רווח שנועדה לקדם שילוב של נשים בתחום הביטחון ומדיניות החוץ במדינת ישראל באמצעות יצירת רשת של נשים מקצועיות בתחומים אלה.

 

מדובר בעמותה ייחודית מבחינת מטרותיה ומאפייניהן של המשתתפות בה, המגיעות ממגוון דעות ורקעים, כאשר המכנה המשותף הוא העיסוק בתחום הביטחוני והמדיני.

פורום דבורה פועל להכללת נשים בוועדות רשמיות העוסקות בסוגיות של מדיניות חוץ וביטחון, לרבות בנושאים הנוגעים למעמדן וקידומן של נשים בצה"ל ובמערכת הביטחון, וכן לשילוב נשים בדיונים אקדמיים, כנסים, פאנלים מקצועיים ובתקשורת הישראלית בנושאי ביטחון בארץ ובעולם. 

 

הפורום פועל מתוך שיתופי פעולה עם גורמים רשמיים כגון חברי כנסת ממגוון הקשת הפוליטית, משרדי הממשלה, ארגוני הבטחון וארגוני חברה אזרחית; זאת, מנקודת המבט כי השתתפותן של נשים תורמת לפיתוח ולהעשרת השיח הביטחוני והמדיני הישראלי.

למה פורום "דבורה"? 

הפורום נקרא על שמה של הנביאה המקראית דבורה:

מנהיגה, שופטת, יועצת, לוחמת, ומשוררת

אישה יוצאת דופן בזמנה, המשמשת מודל לחיקוי והשראה עבורנו עוד היום

deborah-chagall.jpg
bottom of page