©2019 by Forum Dvorah

חברות הוועד המנהל:

רונית לבבי-מורד

אל"מ רונית לבבי מורד, לשעבר ראש המטה של יחידה 8200, בה שירתה ברוב שנותיה בצה"ל. מרצה בתחומי האסטרטגיה והמנהיגות הרשתית. בימים אלה עושה את צעדיה הראשונים בעולם העסקי.

איילה הנגבי

איילה הנגבי, לשעבר ראש אגף מדיניות במשרד המודיעין וסא"ל במיל' ששירתה באמ"ן ובאג"ת. מתנדבת מספר שנים בקרן רוטשילד כמנטורית בתוכנית ״שגרירי קרן רוטשילד" ועוסקת גם בייעוץ אסטרטגי ובאימון רוחני.

שירה עפרון

ד"ר שירה עפרון היא חוקרת אורחת במכון למחקרי ביטחון לאומי. כמו כן, היא יועצת מיוחדת בנושאי ישראל למכון ראנד, שם ב-2017 היא הקימה תוכנית מחקר ייחודית על ישראל

מיטל עירן יונה

ד"ר מיטל עירן-ינה הינה סוציולוגית ארגונית ומומחית למגדר. הקימה וניהלה מרכז למחקר בחטיבת המחקר של אמ"ן צה"ל ולפני כן שימשה כראש פרויקט צבא-חברה במרכז למדעי ההתנהגות בצה"ל. כיום, עמיתת מחקר באוניברסיטת חיפה ויועצת אקדמית למכון ויצמן  למדע ולאיחוד האירופי. 

חברות ועד מנהל קודמות, ומייסדות הפורום: