top of page

קידום מדיניות

נוכחות אקטיבית בדיונים רשמיים, משרדי ממשלה, ועדות כנסת, כנסים ובתקשורת

9.png

כתיבת ניירות עמדה וקידומם מול מקבלי החלטות

9.png

קידום מטרות הפורום באמצעות שיתופי פעולה בארץ ובחו"ל עם מקבלי החלטות, רשויות ממשלתיות, ארגוני חברה אזרחית וצוותי חשיבה.

9.png
WhatsApp Image 2021-10-21 at 17.26_edited.jpg
19441733_878056432345576_6741804624244599966_o.jpg
WhatsApp Image 2021-11-03 at 20.10.27.jpeg
254283988_1430835373978521_2949106742005583933_n.jpg

הצוותים שלנו

בפורום דבורה פועלים למעלה מעשרה צוותי עבודה. נושאי הצוותים נקבעו בהתאם לתחומי הפעילות והמטרות של הפורום, לנסיבות אקטואליות שמתהוות ובהתאם ליוזמות של חברות הפורום ותחומי המומחיות שלהן.

בין הצוותים שלנו:

- צוות ממשל, חקיקה ומשפט

הצוות פועל במטרה להפעיל כלים משפטיים לשימור ושיפור האחריות המגדרית של ממשלת ישראל בתחומי הבטחון, החוץ והתשתיות הלאומיות בישראל.

- צוות תפקידים בצה"ל

ניהול המאבק לפתיחת תפקידי לוחמה בצה"ל לנשים.

- צוות בין-לאומי

עבודה מול הקהילה הדיפלומטית הזרה בארץ, שיתוף פעולה עם ארגונים בינ"ל.
- צוות סייבר

הצוות פועל במטרה לקדם ולשלב נשים מומחיות בתעשיית הסייבר הציבורית והאזרחית מתוך תפיסה שסייבר הוא חלק ממערך הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

- צוות חברות ביטחוניות

הצוות פועל לשיפור מצב שילוב הנשים בחברות הביטחוניות בעמדות בכירות הן בדירקטוריונים והן בתפקידי הניהול, זאת במטרה להגדיל איזון וייצוג שווה של נשים מקצועיות בעמדות השפעה.

- צוות סביבה ואקלים

- צוות ייצוג שוויוני

- צוות מנטורינג

תכנית המנטורינג

תכנית המנטורינג הינה תכנית ליווי אישית לחברות פורום דבורה 2.0 למתן כלים לצמיחה, התמקצעות וקידום, על ידי חברות פורום בכירות ומנוסות.

פורום דבורה 2.0 הינו פרויקט המיועד לנשים בדרג ניהול הביניים העוסקות בתחומי הביטחון לאומי ומדיניות חוץ.

מטרת הפרויקט הינו קידום נשים סביב שנות ה-30 שלהן. הפרויקט כולל תכניות מנטורינג, הכשרות וסדנאות, הזדמנויות והכוונה מקצועית. 

 

תהליכי המנטורינג מתקיימים באופן א-פורמלי ונקודתי בין חברות בכירות מתוך פורום דבורה ובין חברות פורום צעירות יותר, המצויות במסלול התפתחות והתקדמות בתחומי הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ כבר מתחילת דרכנו. ב-2020 החלטנו למסד את התהליכים הללו בצורה מובנית, שתשלים את הפעילות הקיימת לתמיכה ופיתוח נשים בתחומי הליבה של הפורום.

 

במחזור הראשון של התכנית השתתפו 17 מנטוריות בכירות ו-18 מנטיז, במחזור השני 20 מנטוריות ו-23 מנטיז. בימים אלו אנו מתקיים המחזור הרביעי של התכנית בהשתתפות 25 מנטיז.

פעילויות מרכזיות והצלחות אחרונות 2022-2023

  • פורום דבורה מלוות את נערות בג"ץ הלוחמות מראשיתו. אנו מלוות את ארבעת הנערות אשר עתרו לבג"ץ בבקשה להתמיין ליחידות נבחרות ולהתמודד לתפקידי לוחמה. 

  • ייצוג נשים בכנסים- אנו פועלות לשילוב נשים מקצועיות בפאנלים בכנסים שונים ברחבי הארץ, במטרה להגדיל את הנוכחות הנשית בכנסים מקצועיים. בנוסף, אנו פונות לדוברים בכירים בבקשה שידרשו ייצוג נשי בכנסים אליהם הם מוזמנים, כתנאי השתתפות. בשנה האחרונה פנינו לעשרות מנהלי כנסים בבקשה לשנות את המשתתפים בכנס ולהכניס ייצוג נשי בפאנלים המקצועיים וזכינו להצלחה רבה.

  • יחד עם ארגוני נשים נוספים עתרנו לבית המשפט העליון כנגד מינוי 0 מנכ"ליות למשרדי ממשלה בממשלה האחרונה.

פעילויות מרכזיות והצלחות אחרונות 2020-2021

  • ייזום והשתתפות בדיון בכנסת בנושא "נשים בעמדות קבלת החלטות בקורונה" - דיון שהוביל להכנסת השרה לשוויון חברתי חזרה לקבינט הקורונה 

  • הגשת דוח משווה בינ"ל והופעה בפני הוועדה הרשמית של צה"ל הבוחנת פתיחת תפקידי לחימה לנשים

  • השתתפות בוועדה הרשמית המייעצת למל"ל בנושא הטמעת חשיבה מגדרית בעת קבלת החלטות לאומיות במצבי חירום

  • קידום והשתתפות בדיונים עם משרדי הממשלה ובכנסת בנושא יישום תוכנית לאומית להחלטת מועבי"ט 1325

  • השתתפות כנציגות של ישראל בוועדת החברה האזרחית המייעצת לנאט"ו בנושא נשים, שלום ובטחון (CSAP) 

  • יותר מ-100 ראיונות של מומחיות הפורום במעל 30 ערוצי תקשורת בארץ ובעולם בעת מבצע "שומר החומות".

  • עשרות פגישות, שיתופי פעולה וקידום מטרות משותפות עם חברי וחברות כנסת, דיפלומטים זרים, ממונות על שוויון מגדרי בארגוני הביטחון וארגוני חברה אזרחית בארץ ובעולם.

IMG_2945.jpg
248968594_2130877063730167_1362505496921575521_n.jpg
51898124-c793-4b7c-a9de-581c3b89ec55 2.jpg
254276566_2918703798444820_1828065119949261940_n.jpg
bottom of page