top of page

קידום מדיניות

נוכחות אקטיבית בדיונים רשמיים, משרדי ממשלה, ועדות כנסת, כנסים ובתקשורת

9.png

כתיבת ניירות עמדה וקידומם מול מקבלי החלטות

9.png

קידום מטרות הפורום באמצעות שיתופי פעולה בארץ ובחו"ל עם מקבלי החלטות, רשויות ממשלתיות, ארגוני חברה אזרחית וצוותי חשיבה.

9.png
WhatsApp Image 2021-10-21 at 17.26_edited.jpg
19441733_878056432345576_6741804624244599966_o.jpg
WhatsApp Image 2021-11-03 at 20.10.27.jpeg
254283988_1430835373978521_2949106742005583933_n.jpg

פעילויות מרכזיות והצלחות אחרונות

  • ייזום והשתתפות בדיון בכנסת בנושא "נשים בעמדות קבלת החלטות בקורונה" - דיון שהוביל להכנסת השרה לשוויון חברתי חזרה לקבינט הקורונה 

  • הגשת דוח משווה בינ"ל והופעה בפני הוועדה הרשמית של צה"ל הבוחנת פתיחת תפקידי לחימה לנשים

  • השתתפות בוועדה הרשמית המייעצת למל"ל בנושא הטמעת חשיבה מגדרית בעת קבלת החלטות לאומיות במצבי חירום

  • קידום והשתתפות בדיונים עם משרדי הממשלה ובכנסת בנושא יישום תוכנית לאומית להחלטת מועבי"ט 1325

  • השתתפות כנציגות של ישראל בוועדת החברה האזרחית המייעצת לנאט"ו בנושא נשים, שלום ובטחון (CSAP) 

  • יותר מ-100 ראיונות של מומחיות הפורום במעל 30 ערוצי תקשורת בארץ ובעולם בעת מבצע "שומר החומות".

  • עשרות פגישות, שיתופי פעולה וקידום מטרות משותפות עם חברי וחברות כנסת, דיפלומטים זרים, ממונות על שוויון מגדרי בארגוני הביטחון וארגוני חברה אזרחית בארץ ובעולם.

IMG_2945.jpg
248968594_2130877063730167_1362505496921575521_n.jpg
51898124-c793-4b7c-a9de-581c3b89ec55 2.jpg
254276566_2918703798444820_1828065119949261940_n.jpg
bottom of page