top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

גילה כליפי-אמיר

צה"ל, ביטחון, מגדר, תשתיות

תא"ל (מיל') גילה כליפי- אמיר סיימה באוגוסט 2012 קריירה בת 30 שנה בצה"ל, לאחרונה כיועצת הרמטכ"ל לענייני נשים. 


בתפקיד אחרון זה היתה כליפי-אמיר אחראית למכלול הנושאים המגדריים הקשורים לשרות נשים בצה"ל. 


חותמה הייחודי בתפקיד הינו הובלת תהליך החשיבה המגדרית בבסיס התכנון של תהליכי קבלת החלטות בקביעת מדיניות, תוכניות פיתוח האמל"ח וההכשרה בצה"ל. 


לפני כן שירתה תא"ל (מיל') כליפי-אמיר בתפקידים מקצועיים ופיקודיים מגוונים, בחלקם פורצת דרך כאישה ראשונה בתפקיד ליבה פיקודי, כגון: ראש מערך ההכשרות של תומכי הלחימה במערך השדה, מפקדת מחנה 80, מפקדת בית הספר לפיקוד וראש מחלקת התשתית והפריסה באגף התכנון. 


כראש מחלקת התשתית והפריסה באגף התכנון היתה אחראית להקמה ומיסוד של גוף בהנהלת הצבא המוביל את הפרויקטים בנושא התשתיות ומגדיר את מדיניות מערכת הביטחון בנושאי התכנון הפיזי – כולל הובלת המהלך של מעבר צה"ל דרומה.

גילה כליפי-אמיר
bottom of page