top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

רונית לבבי מורד

איך להפוך למנהיג/ה רשתי/ת בארגון ביטחוני, על הקסם של יחידה 8200 מפרספקטיבה של 25 שנים, נשים מובילות שינוי ארגוני, על עוצמת החיבור בין דור X לדור Y – ההיבט המגדרי

אל"ם רונית לבבי מורד, מנהיגה רשתית, עמדה בראש צוות שכתב את תכנית הסייבר הראשונה של צה"ל והייתה הראשונה לשרת כראש המטה של יחידה 8200, בה שירתה ברוב שנותיה בצה"ל. 


הובילה תכנית אמ"נית שתכליתה הקניית כלים לרשת של מפקדות צעירות באמ"ן והקימה פלטפורמות משפיעות במפגש שבין הבטחוני והחברתי. 


מרצה בתחום האסטרטגיה והמנהיגות הרשתית. בימים אלה עושה את צעדיה הראשונים בעולם העסקי.

רונית לבבי מורד
bottom of page