top of page
Screen Shot 2021-10-27 at 11.18_edited.jpg

פורום דבורה

נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי 

עמותה א-מפלגתית ללא כוונת רווח שנועדה לקדם ייצוג שוויוני לנשים במוקדי קבלת החלטות,

בממסד הביטחוני-מדיני הישראלי ובשיח הציבורי, 

על בסיס ההבנה כי יש בכך כדי לתרום לביטחון הלאומי של ישראל.

הפורום מפתח רשת של נשים מובילות בישראל בתחומי הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ ותומך בפיתוח הדור הבא של מנהיגות בקרב נשים צעירות בתחומים אלה.

מדובר בעמותה ייחודית מבחינת מטרותיה ומאפייניהן של המשתתפות בה, המגיעות ממגוון דעות ורקעים, כאשר המכנה המשותף הוא העיסוק בתחום הביטחוני והמדיני.

WhatsApp Image 2021-08-25 at 17.09.43.jpeg
dvorah-1024x682.jpg
15800755_780794665405087_5426592323759031275_o.jpg
254276566_2918703798444820_1828065119949261940_n.jpg

זכייה בפרס המופת לביטחון לאומי של ה-INSS

"מאז הקמתו ב- 2009 הצליח פורום דבורה להביא קול נשי לתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי וכן להעצים את השתתפותן של נשים בממסד הביטחוני- מדיני, על ארגוניו השונים".

"הפורום מהווה היום גוף מרכזי בישראל הפועל לשיתוף של יותר נשים בפאנלים מקצועיים, בכנסים ובתקשורת, וכן לקידומן של נשים בגופי הביטחון, ובפרט בצה"ל".

"במישור החברתי, הפורום תורם לקידום שוויון מגדרי ומאבק באלימות, קידום נשים במגזר העסקי, מאבק בהדרת נשים והטמעת חשיבה מגדרית".

מצפן הפורום

תהליכי קבלת החלטות

קידום הכללה מהותית של נשים בתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי, בפרט בתחום הביטחוני והמדיני.

צמצום פערים מגדריים

הבטחת השתתפותן השוויונית של נשים בממסד הביטחוני, על ארגוניו השונים.

נוכחות בשיח ציבורי

הרחבת השיח הביטחוני במדינה תוך גיוון המשתתפים, המשתתפות והנושאים.

קהילה מקצועית

רשת של נשים מובילות בישראל בתחומי הבטחון הלאומי ומדיניות החוץ , וקידום פיתוח הדור הבא של המנהיגות

קבלת החלטות
Screen Shot 2021-12-28 at 16.01_edited.jpg

למה עכשיו?

מחקרים רבים שבוצעו בעשורים האחרונים מוכיחים ששוויון מגדרי ומגוון דעות מוביל לקבלת החלטות טובות, נכונות ויציבות יותר לאורך זמן - בעתות משבר וגם בשגרה, והעדרן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות פוגע בגיוון ובטיב ההחלטות המתקבלות.

בנוסף, עצם ההכללה של חלק גדול יותר מהאוכלוסייה במאגר המתחרים על תפקידים בכירים מגדילה את האפשרות למצוא ולמנות אנשים באיכות גבוהה, לרבות נשים מקצועיות רבות. 

בעוד שיש נשים רבות מוכשרות ובעלות ניסיון רב גם בתחומי הצבא, הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, הורגלנו כדרך קבע שנשים מודרות תדיר משיח בנושאים אלו, ופורום דבורה פועל על מנת לשנות את המציאות הזו.

1\37

מנכ"ליות משרדי ממשלה

6\37

שרות בממשלה

3\16

ועדת חוץ ובטחון

3\34

קצינות בפורום מטכ"ל

5%

קצינות בדרג תא"ל בצה"ל

0

קבינט מלחמה

1\11

נשים בקבינט המדיני-בטחוני

25%

שגרירות

2

אלופות בצה"ל

רקע.png

התורמים שלנו

Pitango_logo_cmyk.png
HF-logo_2019-Transparent-Background.png
צ'קפוינטלוגו.png
רפפורט-לוגו.jpg
שוסטרמן.jpg
Natan+Logo.png
A group of women at a business meeting

"המפגשים השונים של פורום דבורה – במיוחד עם חברות העמותה הבכירות סייעו לי להבין את הכוח הרב שיש לי בעבודה הנוכחית שלי וקידמו אותי מבחינה מקצועית.
הן נתנו לי כלים שאפשרו לי להגיע מוכנה יותר לדיונים, להשיג מטרות ולהביע את עמדתי כך שישמעו אותי."

bottom of page