top of page
Screen Shot 2021-10-27 at 11.18_edited.jpg

חדשות הפורום

נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי 

פורום דבורה באירוע משלחת ישראל לאו"ם  מרץ 2024

לרגל יום האישה הבינלאומי לקחו חברות הפורום חלק באירוע של ועדת מעמד האישה 
כמוזמנות מטעם משלחת ישראל לאו"ם CSW - של האו"ם

מרץ 2024: פורום דבורה באירוע של JFN ישראל

bottom of page