top of page

פורום דבורה 2.0

פורום דבורה 2.0 נוסד לפיתוח פורום הצעירות ובניית עתודת מנהיגות לזירה הציבורית בתחומי חוץ ובטחון.

 

המטרה הינה קידום נשים העוסקות מזה שלוש שנים לפחות בתחומי הליבה של פורום דבורה. הקהילה יוצרת רשת מקצועית וחברתית Networking בין חברות פורום 2.0 וכן בינן לבין חברות פורום דבורה הבכירות יותר, זאת על מנת להיעזר בניסיון וברשת הקשרים של אותן נשים שכבר פרצו את הדרך.

 

הקהילה כוללת תכניות מנטורינג אישיות עם הנשים הבכירות החברות בפורום דבורה תוך הכוונה מקצועית אישית, הכשרות, סדנאות ואירועים ייעודיים לפיתוח מקצועי של חברות דבורה 2.0 וחברות בקבוצת דבורה Jobs, קבוצה סגורה להצעות עבודה בתחומים המזוהים עם פורום דבורה.


דמי חברת עמותה: תשלום שנתי בודד - 150 ש"ח
את דמי החברות השנתיים לעמותה ניתן לשלם באופן חד-פעמי שנתי.
במידה ולא תוכלי לשלם את דמי החברות המלאים אנא צייני זאת בבקשה ונסייע.

Screen Shot 2021-10-27 at 11.18_edited.jpg

פורום דבורה במספרים

מעל 760 חברות קהילה בפייסבוק

150 חברות פורום דבורה 2.0

193 חברות עמותה

bottom of page