top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

אורטל סהר קויטל

צבא, מודיעין, טרור ימי, ספנות ופרוליפרציה, מנהיגות, קבלת החלטות בתנאי חוסר ודאות, שיוויון מגדרי

אל"מ (מיל') אורטל סהר קויטל שירתה 26 שנים בצה"ל רובן במספן המודיעין בחיל הים, שם מילאה שורה ארוכה של תפקידים במחקר, באיסוף ובביטחון מידע.


בתפקידה הראשון היתה קצינת בינה רשתית ב 8200 ובתפקידה האחרון שירתה כראש מחלקת מחקר במספן המודיעין.

בין יתר תפקידיה, אורטל היתה ראש מערך אבטחת המידע של זרוע הים והייתה האישה הראשונה והיחידה עד כה, שפיקדה על יחידה 663 - יחידה מבצעית לאיסוף סיגינט של זרוע הים, בכלל זאת במהלך מלחמת לבנון השניה.


לאורטל ניסיון רב בתהליכי מחקר ואיסוף מודיעין באמצעות כלי ניתוח מתקדמים, ניהול במצבי חירום ולחץ, שת"פ עם ארגוני מודיעין זרים, הובלה ועיצוב של תהליכי חשיבה אסטרטגיים, והיא מומחית למודיעין צבאי, טרור ימי, מודיעין טכנולוגי, חיבור בין מודיעין לאש, ספנות ופרוליפרציה.


במהלך תפקידה כראש מחלקת מחקר, זכתה זרוע הים במספר ציונים לשבח ואותות הערכה על פעילויות שהמודיעין היה חלק משמעותי בהן במסגרת המערכה שבין המערכות ובמסגרת מבצע ״שומר חומות״.


מאז פרישתה מצה״ל אורטל עוסקת בייעוץ בטחוני לגופים שונים, ניהול של תהליכי חשיבה אסטרטגיים, עיצוב והטמעת שינויים תפיסתיים וארגוניים, מנטורינג לנשים במגזר הציבורי, מעבירה סדנאות הכנה לצה״ל ועוסקת בקידום שיוויון מגדרי במסגרות ועמותות שונות.

אורטל סהר קויטל
bottom of page