top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

אפרת שלוי ליבוביץ'

תקשורת-צבא וחברה, יחסי צבא-חברה ומגדר, ודימויי גבריות ונשיות בניו מדיה ובתקשורת המסורתית

לד“ר אפרת שלוי ליבוביץ' תואר ראשון בתקשורת ותואר שני בתקשורת פוליטית בחוג למדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב, שם חקרה את היחסים שבין פוליטיקאיות והתקשורת בישראל, במחקר בשם: "תפיסה עצמית של פוליטיקאיות ישראליות את אופן תפיסת המדיה הוויזואליים אותן: מקרה מבחן תכנית האקטואליה 'פוליטיקה'". 


בתואר השלישי, אפרת חקרה במחלקה למגדר באוניברסיטת בן גוריון, את הקשר שבין מיקומים מגדריים ודימויים של חיילים וחיילות בשבועון "במחנה" לתהליכים חברתיים. זאת במחקר בשם: "מלוחם- ללוחם ורגיש, מחיילת רגישה- ללוחמת: דימויי חיילים וחיילות בין השנים 1948-2009 בשבועון "במחנה" כביטוי לשינויים מגדריים בחברה הישראלית". 


כיום, היא מרצה בפקולטה לחינוך בקריה האקדמית אונו, חוקרת ומרצה בכנסים מקצועיים בנושאי צבא, חברה, תקשורת ומגדר.


דר׳ שלוי לייבוביץ׳ חברה באגודת חוקרי צבא חברה, חברה פעילה בקבוצת המחקר בנושאי ביטחון לאומי, צבא ותקשורת במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), וחברה באגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר. 

אפרת שלוי ליבוביץ'
bottom of page