top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

הלית בראל

מדיניות חוץ וביטחון, יחסי ישראל-ארה"ב, הרתעה גרעינית, תפוצת נשק גרעיני

הלית בראל היא מנכ"לית לשעבר של המועצה לשלום ולביטחון וחברת הנהלת המועצה. 


בין השנים 2000-2002 עבדה הלית כמנהלת במועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, שם עסקה ביחסים הבילטראליים בין ישראל וארה"ב. 


לפני כן עבדה הלית במחלקת המחקר של הקונגרס האמריקני שם חיברה מספר דוחות בנושא תפוצת נשק להשמדה המונית, וכן במכון למחקרים לאומיים אסטרטגיים בוושינגטון הבירה. 


הלית מחזיקה בתואר ראשון ביחסים בינ"ל ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובתואר שני במדיניות ציבורית מביה"ס לממשל ע"ש קנדי שבאוניברסיטת הארוורד. כיום, הלית היא דוקטורנטית בתחום היחסים הבינ"ל במחלקה לממשל ופוליטיקה באוניברסיטת מרילנד.

הלית בראל
bottom of page